Předvánoční Londýn, Windsor a Canterbury

Ve dnech 4. – 9. prosince 2017 se uskuteční zájezd do Londýna. Informace pro rodiče studentů, kteří se zájezdu zúčastní:

Smlouva o zájezdu – Londýn

Předvánoční Londýn – program zájezdu