Přijímací řízení

Soukromá obchodní škola Podnikatel Karlovy Vary

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Kritéria přijímacího řízení 2018-2019