Přijímací řízení

Soukromá obchodní škola Podnikatel Karlovy Vary

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka Soukromé obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o., vyhlašuje podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 3. kolo přijímacího řízení.

Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2018-2019

Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek nejpozději do 25. 6. 2018.