Školská rada

Soukromá obchodní škola Podnikatel Karlovy Vary

Složení školské rady:
Za zřizovatele: Ing. Barbora Kubrychtová
Za pedagogický sbor: Mgr. Olga Konopásková
Za studenty: Armend Limani

Zřizovací listina
Jednací řád školské rady
• Návrhy, připomínky bara.kubrychtova@seznam.cz