Dálkové studium

Soukromá obchodní škola Podnikatel Karlovy Vary

Soukromá obchodní akademie Podnikatel nabízí pro dálkovou formu studia obor 6341M/02 obchodní akademie (čtyřleté studium), který je zakončen maturitní zkouškou. Vyučovací předměty jsou stejné jako v denní formě studia, jejich časová dotace je přizpůsobena svým rozsahem menšímu počtu konzultačních hodin. Konzultace probíhají každou středu od 14, 10 do 19, 25 hodin, vždy na konci pololetí se konají zkoušky z příslušných vyučovacích předmětů.

 

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se konají dle školského zákona. Kritéria přijímacího řízení pro dálkovou formu studia a přihlášku ke studiu naleznete v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Termín pro podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je 1. 3. 2019.

Školné v dálkové studiu – 14 000 Kč pro školní rok, splatné ve dvou splátkách.

CJL | ANJ | NEJ | EKO | UCE | INT | PEK | DEJ | HOZ | PRA | SVZ | MAT | STA

Rozvrh na 2. pololetí

Rozvrh DS – 1. pololetí 2019-2020

Pozor změny 9. – 23. 10. 2019